Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Dunningswerkzaamheden Nissewaard 2022
 • Home
 • Nieuws
 • Dunningswerkzaamheden Nissewaard 2022
Dunningswerkzaamheden Nissewaard 2022

Dunningswerkzaamheden Nissewaard 2022

Gepubliceerd op 14 september 2022 door Weijtmans

In de komende maanden gaat Boomrooierij Weijtmans dunningswerkzaamheden uitvoeren in de bosplantsoenvakken in Nissewaard.

Afgelopen winter is door Boomrooierij Weijtmans gewerkt aan de veiligheid in de bosplantsoenvakken te Nissewaard. Deze werkzaamheden waren met name gericht op het wegnemen/voorkomen van risico’s in het kader van de zorgplicht. In de komende periode gaat Boomrooierij Weijtmans dunningswerkzaamheden uitvoeren, zodat de kwaliteit van de bosplantsoenvakken verbeterd.

De bosplantoenen worden visueel beoordeeld door een bos- en natuurspecialist en European Tree Worker. Daar waar een dunning noodzakelijk is, wordt gelijktijdig met het uitvoeren van de visuele beoordeling van de houtopstand bleswerkzaamheden uitgevoerd.

Bomen blessen is een zorgvuldig proces

De keuze van de weg te nemen bomen (blessen genoemd) wordt bepaald door een aantal factoren:

 • Gevaarzetting (boomveiligheidscontrole): Indien de stabiliteit of breukgevoeligheid van de boom nu of in de toekomst onder normale omstandigheden een verhoogd risico kan opleveren dan komt deze in aanmerking voor dunning.
 • Bosplantsoentechnisch:
  • Het verkrijgen van een goede stabiliteit. Hieronder wordt verstaan dat de beplanting de kracht van wind en de druk van sneeuw en ijzel onder normale omstandigheden kan weerstaan.
  • Het bereiken van het beoogde beeld.
  • Bomen met een hoge ecologische waarde.
  • Inlandse houtsoorten worden verkozen boven uitheemse soorten.
 • Boomtechnisch: de meest levenskrachtige en stabiele bomen blijven behouden. Zij vormen de toekomstbomen. De overige bomen verdwijnen successievelijk. Indien bij bomen gebreken aangetroffen worden die een verhoogd risico opleveren dan worden deze als eerste aangemerkt om te vellen. Hierbij kan gedacht worden aan bomen met mechanische gebreken, aantastingen of met een onderhoudsachterstand.
 • Standplaats ten opzichte van bovengrondse infrastructuur zoals lichtmasten, gebouwen e.d.

Afgelopen jaar heeft bosaannemer Boomrooierij Weijtmans een interessante video gepubliceerd over bleswerk in de stadsbossen van Tilburg. Klik hier voor video).

Merktekens op bomen

Tijdens deze beoordeling worden in de betreffende percelen op geselecteerde bomen merktekens aangebracht als aanwijzing voor de werkploeg die het onderhouds- en dunningswerk gaat uitvoeren. Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende markeringen:

Boomrooierij Weijtmans - Blesmarkeringen.png

Om ook nu weer invulling te geven aan de Wet Natuurbescherming voert een ecoloog voorafgaand aan de werkzaamheden een inventarisatie uit in de werkomgeving. Indien sprake is van aanwezigheid van een beschermde soort wordt de betreffende (risico)boom niet gekapt.

Hinder en duur werkzaamheden.

Onze werkzaamheden kunt u als hinderlijk ervaren door bijvoorbeeld geluids- of verkeersoverlast. Wij doen ons uiterste best om de hinder tot het minimum te beperken. Wij vragen u vriendelijk om afstand te houden van de werkzaamheden. De verwachting is dat de werkzaamheden zijn afgerond medio maart 2023.

Welke locaties?

Door op de onderstaande kaart te klikken komt u op een overzichtskaart van Nissewaard waarop de locaties zijn aangegeven waar werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Link naar kaart.

20220914 GIS kaart Nissewaard sept-2022.png