Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Onderhoud houtopstanden
Onderhoud houtopstanden

Onderhoud houtopstanden

Gepubliceerd op 15 september 2021 door Weijtmans

Vanaf dinsdag 21 september 2021 gaat Boomrooierij Weijtmans snoei- en rooiwerkzaamheden uitvoeren in diverse bos en plantsoengebieden binnen de gemeente Nissewaard.

Boomrooierij Weijtmans gaat snoei- en rooiwerkzaamheden uitvoeren in houtopstanden binnen de gemeente Nissewaard. Deze werkzaamheden zijn met name gericht op het wegnemen/voorkomen van risico’s in het kader van de zorgplicht.

Overzicht werkzaamheden

De struikvormers in randen van houtopstanden worden gesnoeid of teruggezet tot op de stobbe. Zij krijgen de mogelijkheid om opnieuw uit te groeien. De snoei van boomvormers beperkt zich tot het wegnemen van probleemtakken (afgestorven takken e.d.).

Tijdens de werkzaamheden in maart/april 2021 zijn een aantal risicobomen blijven staan, vanwege de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Risicobomen zijn bomen die een gevaar op kunnen leveren voor gebruikers van wegen en paden. Deze bomen hebben bijvoorbeeld een gebrek of zijn afgestorven; waardoor een verhoogd risico op windworp of breuk bestaat.

Om ook nu weer invulling te geven aan de Wet Natuurbescherming voert een ecoloog voorafgaand aan de werkzaamheden een inventarisatie uit in de werkomgeving. Indien sprake is van aanwezigheid van een beschermde soort wordt de betreffende (risico)boom niet gekapt/gesnoeid of de beplanting niet gesnoeid/teruggezet.

Minimale hinder, maximale zorg

Onze werkzaamheden kunt u als hinderlijk ervaren door bijvoorbeeld geluids- of verkeersoverlast. Wij doen ons uiterste best om de hinder tot het minimum te beperken. Wij vragen u vriendelijk om afstand te houden van de werkzaamheden.

De verwachting is dat de werkzaamheden zijn afgerond medio maart 2022. Door op de onderstaande link te klikken komt u op een overzichtskaart van Nissewaard waarop de locaties zijn aangegeven waar werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

Overzichtskaart met werkzaamheden: https://bit.ly/3EjAazs