Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Onderhoud houtopstanden Vogelenzang
Onderhoud houtopstanden Vogelenzang

Onderhoud houtopstanden Vogelenzang

Gepubliceerd op 14 juli 2023 door Weijtmans

Vanaf 17 juli 2023 gaat Boomrooierij Weijtmans snoei- en rooiwerkzaamheden uitvoeren in Park Vogelenzang te Spijkernisse.

De werkzaamheden zijn met name gericht op het wegnemen en/of voorkomen van risico’s in het kader van de zorgplicht.

De struikvormers in randen van houtopstanden worden gesnoeid of teruggezet tot op de stobbe. Zij krijgen de mogelijkheid om opnieuw uit te groeien. De snoei van boomvormers beperkt zich tot het wegnemen van probleemtakken (afgestorven takken e.d.). Risicobomen binnen het valbereik van wegen en paden worden verwijderd of op hoogte afgezaagd (de stam blijft dan achter als ecologisch object).

Risicobomen zijn bomen die een gevaar kunnen opleveren voor gebruikers van wegen en paden. Deze bomen hebben bijvoorbeeld een gebrek of zijn afgestorven; waardoor een verhoogd risico op windworp of breuk bestaat.

Om invulling te geven aan de Wet Natuurbescherming voert een ecoloog voorafgaand aan de werkzaamheden een inventarisatie uit in de werkomgeving. Indien sprake is van aanwezigheid van een beschermde soort wordt de betreffende risicoboom niet gekapt/gesnoeid of de beplanting niet gesnoeid/teruggezet.

Onze werkzaamheden kunt u als hinderlijk ervaren door bijvoorbeeld geluids- of verkeersoverlast. Wij doen ons uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken. Voor uw en onze veiligheid vragen wij u vriendelijk om afstand te houden van de werkzaamheden.

De verwachting is dat de werkzaamheden medio september 2023 zijn afgerond.